گابریل گارسیا مارکز

صدسال تنهایی، جادو در خدمت واقعیت

در سال 1967، ناشری کلمبیایی اثری از نویسنده‌ای گمنام را چاپ کرد که عالم ادبیات را به لرزه درآورد. اثری که یکی از مهم‌ترین آثار ادبی قرن بیستم شد و پیشگام سبکی به نام رئالیسم جادویی. داستان صدسال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز. رمان صدسال تنهایی در عصر افول داستان‌گویی منتشر شد. به طوری که…