برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

آدم ها را متوقع بار نیاور

ما در دنیایی زندگی میکنیم که وقتی به یک کسی خوبی کردیم و خوبی کردیم و خوبی کردیم؛ روزی که یکهو خوبی نکنیم ما از نظر او آدم بدی هستیم!
شما نمیتوانید بگویید من ده بار به یک کسی خوبی کردم؛ بار یازدهم که نخواستم یا نتوانستم کاری برایش انجام دهم چرا از نظر او من آدم بدی شدم؟
و چرا یک کسی که هیچ کاری برای آن شخص انجام نداده است در نظر او از من بهتر است؟
باید پذیرفت که این ویژگی انسان است!
شما وقتی بچه همسایه تان را بیست دفعه نگه دارید و روز بیست و یکم بگویید من خودم وقت دکتر دارم و نمیتوانم امروز بچه شما را نگه دارم؛ آن همسایه میتواند با شما بد شود در حالیکه با همسایه دیگر که هیچوقت بچه اش را نگه نداشته است خوب است!!
آدم ها را متوقع بار نیاورید که به قول معروف لطف بیش از حد یک روز می شود
🙂
* اینو از یه جایی که یادم نیست کجا بود یادداشت کردم و اینجا نوشتم. چون حرف دل خودم بود
همین

علیرضا پیر

همیشه عادت داشتم به نوشتن روزانه هام. اینجا دنیای شخصی منه. فارغ از هر قضاوتی فقط گوش کن. روزانه هام رو مینویسم در جهت حفظ و ادامه یه عادت قدیمی :)

https://www.alirezapir.com