برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

آدمهای هم فرکانس

آدمهای هم فرکانس همدیگه رو پیدا میکنند
حتی از فاصله های دور ؛ از انتهای افق های دور و نزدیک ؛ انگار آنها باید در یک مدار باشند تا یک روز و یک جا با هم برخورد کنند.
آنوقت میشوند همدم ؛ میشوند دوست ؛ میشوند رفیق.
حرف هایشان می شود آرامش
نباشنددلتنگ هم می شوند
مدام همدیگه رو مرور میکنند و از هم خاطره می سازند
🙂