برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

آدمهای هم فرکانس

آدمهای هم فرکانس همدیگه رو پیدا میکنند
حتی از فاصله های دور ؛ از انتهای افق های دور و نزدیک ؛ انگار آنها باید در یک مدار باشند تا یک روز و یک جا با هم برخورد کنند.
آنوقت میشوند همدم ؛ میشوند دوست ؛ میشوند رفیق.
حرف هایشان می شود آرامش
نباشنددلتنگ هم می شوند
مدام همدیگه رو مرور میکنند و از هم خاطره می سازند
🙂

علیرضا پیر

همیشه عادت داشتم به نوشتن روزانه هام. اینجا دنیای شخصی منه. فارغ از هر قضاوتی فقط گوش کن. روزانه هام رو مینویسم در جهت حفظ و ادامه یه عادت قدیمی :)

https://www.alirezapir.com